วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บุญเกิดจากการเพียรละความชั่วพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๑๐ ธ.ค. ๖๑)

๑๐ ธ.ค. ๖๑-เทศน์บุญเกิดจากการเพียรละความชั่วพาให้พ้นทุกข์ได้
611210_03_เทศน์บุญเกิดจากการเพียรละความชั่วพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3