วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอมรับความเป็นธรรมดาของขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๑)

๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมยอมรับความเป็นธรรมดาของขันธ์ ๕
611202_04_ปกิณกะธรรมยอมรับความเป็นธรรมดาของขันธ์๕.mp3