วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดีด้วยกำลังใจในการให้ไม่หวังผล(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดีด้วยกำลังใจในการให้ไม่หวังผล
611201_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดีด้วยกำลังใจในการให้ไม่หวังผล.mp3