วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สมณะผู้มอบความสุขอันปราณีตแก่สรรพสัตว์(นิทาน ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-นิทานสมณะผู้มอบความสุขอันปราณีตแก่สรรพสัตว์
611209_05_นิทานสมณะผู้มอบความสุขอันปราณีตแก่สรรพสัตว์.mp3