วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กล่าวโทษโจทย์ความผิดตนว่าทุกข์เกิดจากความชั่วที่เคยทำมา(เทศน์ ๓๐ ธ.ค. ๖๑)

๓๐ ธ.ค. ๖๑-เทศน์กล่าวโทษโจทย์ความผิดตนว่าทุกข์เกิดจากความชั่วที่เคยทำมา
611230_03_เทศน์กล่าวโทษโจทย์ความผิดตนว่าทุกข์เกิดจากความชั่วที่เคยทำมา.mp3