วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีต้องละตัณหาและทำกำลังใจให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องละตัณหาและทำกำลังใจให้ถึงพร้อม
611205_01_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องละตัณหาและทำกำลังใจให้ถึงพร้อม.mp3