วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒ ธ.ค. ๖๑)

๒ ธ.ค. ๖๑-เทศน์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
611202_03_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3