วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานจิตในการหล่อพระวันส่งท้ายปี(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันส่งท้ายปี
611231_07_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันส่งท้ายปี.mp3