วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี
611229_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี.mp3