วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒๓ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611223_06_พระเมตตาพร.mp3