วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นิมิตเต่ามงคล(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนิมิตเต่ามงคล
611231_09_ปกิณกะธรรมนิมิตเต่ามงคล.mp3