วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แนวทางการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมแนวทางการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง
611208_05_ปกิณกะธรรมแนวทางการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง.mp3