วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นิมิตมงคลในการเริ่มต้น(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนิมิตมงคลในการเริ่มต้น
611222_06_ปกิณกะธรรมนิมิตมงคลในการเริ่มต้น.mp3