วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นอบน้อมอุทิศกุศลแด่บิดามารดา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนอบน้อมอุทิศกุศลแด่บิดามารดา
611205_07_ปกิณกะธรรมนอบน้อมอุทิศกุศลแด่บิดามารดา.mp3