วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การละความกังวลในร่างกาย และความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๑)

๓๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละความกังวลในร่างกาย และความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก
611230_01_ปกิณกะธรรมการละความกังวลในร่างกายและความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3