วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อดทนข่มใจทรงจิตสงบ เมื่อเกิดอารมณ์กระทบ(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอดทนข่มใจทรงจิตสงบ เมื่อเกิดอารมณ์กระทบ
611209_07_ปกิณกะธรรมอดทนข่มใจทรงจิตสงบเมื่อเกิดอารมณ์กระทบ.mp3