วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีในวันปีใหม่และนิมิตเพื่อการพ้นทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีในวันปีใหม่และนิมิตเพื่อการพ้นทุกข์ภัย
611222_04_ปกิณกะธรรมทำความดีในวันปีใหม่และนิมิตเพื่อการพ้นทุกข์ภัย.mp3