วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงบูชาพระคุณบิดาในวันพ่อ(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระคุณบิดาในวันพ่อ
611205_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระคุณบิดาในวันพ่อ.mp3