วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๕ ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต(ปกิณกะธรรม ๑๕ ธ.ค. ๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๕ ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต
611215_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๕ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต.mp3