วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ใจเป็นใหญ่ในการเอาชนะความชั่วทำจิตให้ผ่องใส(เทศน์ ๑๕ ธ.ค. ๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ใจเป็นใหญ่ในการเอาชนะความชั่วทำจิตให้ผ่องใส
611215_03_เทศน์ใจเป็นใหญ่ในการเอาชนะความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3