วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611202_06_พระเมตตาพร.mp3