วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บุญจากงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญจากงานสาธารณประโยชน์
611208_07_ปกิณกะธรรมบุญจากงานสาธารณประโยชน์.mp3