วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การทรงอภิญญาสมาบัติต้องละความสนใจในจริยาผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทรงอภิญญาสมาบัติต้องละความสนใจในจริยาผู้อื่น
611208_04_ปกิณกะธรรมการทรงอภิญญาสมาบัติต้องละความสนใจในจริยาผู้อื่น.mp3