วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๓ การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๓ การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต
611201_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๓การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต.mp3