วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง
611122_03_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง.mp3