วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_02_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยณวัดตาลเดี่ยว.mp3