วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ร่างกายเป็นภาระอันหนัก เพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด(เทศน์ ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอันหนัก เพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด
611124_03_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอันหนักเพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด.mp3