วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี(เทศน์ ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-เทศน์ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี
611110_03_เทศน์ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี.mp3