วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์
611124_04_ปกิณกะธรรมพึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์.mp3