วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ
611123_05_ปกิณกะธรรมผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ.mp3