วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติ(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๖๑)

๑๖ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติ
611116_01_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติ.mp3