วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
611110_06_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์.mp3