วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เจตนาเป็นตัวกำหนดบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ย. ๖๑)

๙ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจตนาเป็นตัวกำหนดบุพกรรม
611109_01_ปกิณกะธรรมเจตนาเป็นตัวกำหนดบุพกรรม.mp3