วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ
611103_06_ปกิณกะธรรมกฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ.mp3