วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธา ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๑)

๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธา ณ วัดเชิงท่า
611104_03_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธาณวัดเชิงท่า.mp3