วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า
611123_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า.mp3