วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์
611111_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์.mp3