วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
611103_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3