วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชายผู้เห็นโทษของกามคุณ ละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ(นิทาน ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-นิทานชายผู้เห็นโทษของกามคุณ ละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ
611124_05_นิทานชายผู้เห็นโทษของกามคุณละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ.mp3