วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง
611122_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง.mp3