วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด(เทศน์ ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-เทศน์การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด
611117_03_เทศน์การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด.mp3