วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูป ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูป ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูปณวัดตาลเดี่ยว.mp3