วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย
611122_06_ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย.mp3