วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง
611117_04_ปกิณกะธรรมการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง.mp3