วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บุญเกิดจากความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากความเมตตา
611110_04_ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากความเมตตา.mp3