วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๖๑)

๒๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา
611121_01_ปกิณกะธรรมหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทานศีลภาวนา.mp3