วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
611111_03_เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3