วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๑)

๒๒ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล
610422_01_ปกิณกะธรรมอย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล.mp3