วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
610413_02_ปกิณกะธรรมเมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา.mp3