วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ
610406_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ.mp3